Karmel Rehab.org © 2008                    

  Auktoriserad Socionom

  Juhani Seppälä

  email: juhani@karmelrehab.org

 

 

Karmel Rehab Center arbetar 

inom Socialtjänstens områden

 

Missbruks behandling

Äktenskaps och Familjerådgivning  

Kristen Grund  

 

 

 

Karmel Rehab Center arbetar med  

Personalutveckling o teambuilding

Byggt på Kristna Grund principer  

 

 

 

 

Karmel Rehab Centers vision är

Att öppna behandlingshem,

för missbrukare.  

Visionen inbegriper även "Utslussboende" och stöd på vägen in i det nya drogfria livet.

 

Detta oberoende av hur det ekonomiska klimatet för närvarande är i landet och i världen 

 

Vidare att bygga upp ett eller flera fysiska center, för arbetet.

 

Grunden för vårt arbete är Guds ord, det oföränderliga, bestående fundamentet.

Därifrån går vi vidare med människans tre dimensioner. Ande, Själ och Kropp. Vi har Hela Människan i Fokus.

 

Teorierna vi arbetar med, utgår från det Existensiella.

Innefattande det Psykodynamiska, Kognitiva och Systemteoretiska tankarna, för att nämna något om helheten.

 

Behoven är stora för att möta utmaningen i detta arbete.

 

 

Var välsignade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socionom  Pastor

Kurator       Själavårdare

 

 

     Juhani Seppälä

           Founder

 

Med flerårig erfarenhet av socialt arbete inom Socialtjänstens sektorer:

Barn och Familj

Barn och Ungdomar samt Missbruks enheten.

 

De senaste fem åren 

som kurator inom missbruksbehandlingen

 

Pastorsutbildning genom

LOU University

Själavårdsutbildning genom Ellel ministries.