Home

                         

UTFÖR HANDLEDNING INOM PSYKOSOCIALA ARBETEN, SOCIALTJÄNST, VÅRDSEKTORN ETC


Karmel Rehab Center erbjuder kvalificerad handledning, utveckling och teambuilding av medarbetare, ledare och grupper för företag inom den privata och offentliga sektorn.

I alla våra uppdrag värnar vi om individens och företagets integritet och utveckling.

                           

 

FÖR ATT GÖRA FRAMSTEG I LÄMPLIGA PROCESSER

Företaget har F-skatt sedel