Lite om innehållet och karaktären på  arbetet inom  misssbrukssektorn

 

 Originalet i sin helhet finns på länken nedan.

 

http://www.fralsningsarmen.se/.../fralsningsarmen_startsida_behandlingshemmet_kuron?... -

  


Behandlingshemmet Kurön

"Som behandlare är det viktigt att du inte missbrukar ditt övertag. Viktigast är att lyssna, gör vi inte det får vi aldrig veta hur klienterna mår under vistelsen här", säger Torsten Lager, biträdande verksamhetschef på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön.

Han betonar, att uppgiften för personalen på Kurön är att skapa en aktiv miljö för förändring, och då krävs motiverad personal . "Är inte behandlaren motiverad blir inte heller klienten motiverad", säger Torsten och tillägger, att på Kurön är all personal delaktig i behandlingsarbetet, vare sig du är kurator eller köksanställd.

En tidig morgon står jag på en brygga i Mälaren, mitt emot ön Birka, och tittar på Ansgarskorset, som är rest på öns högsta punkt. Punktligt en kvart i åtta glider Kuröns egen båt, modell mindre bogserbåt, in till bryggan, och skepparen vänder stäven mot Kurön, Frälsningsarméns 200 hektar stora ö mitt i Mälaren. Kurön erbjuder en drogfri behandlingsmiljö för män och kvinnor med missbruksproblem. Nytt från och med i år är möjligheten att ta emot män och kvinnor som lever i en parrelation.

Efter tjugo minuters färd över Mälarens solbelysta vatten tas jag emot av Torsten Lager på Kuröns brygga. Torsten berättar att en av många uppgifter som personalen har är att välkomna alla som kommer till Kurön för att delta i behandling. Just nu är det 57 klienter från hela Sverige som vistas på ön. Medelålders män dominerar, även om en och annan kvinna och yngre män förekommer.

Som boende på Kurön hittar du en gemenskap i gruppen

- Många vill komma till Kurön, inte minst för vår drogpolitik, vi har 99,9 procents frihet från droger här, säger Torsten och berättar, att det unika är att alla klienter måste tillhöra en arbetsgrupp efter vars och ens förmåga. I gruppen får alla ett ansvarsområde. Tanken bakom denna filosofi är, att som boende på Kurön hittar du en gemenskap i gruppen, och ansvarstagandet gör att självkänslan, som ofta är lika med noll, börjar växa. Bara en sådan sak som att vara fikaansvarig i arbetsgruppen kan betyda mycket och ge ökat självförtroende, tillägger Torsten.

Alla samtal behöver inte ligga på proffsnivå

Nere vid strandkanten ligger nya administrationsbyggnaden, och tillsammans med en grupp orädda kanadagäss, en jättekanin och vilande gräsänder pratar jag med en av Kuröns kuratorer, Juhani Seppälä. Han berättar stolt om den nya satsningen på att erbjuda även par återfallsprevention med gruppterapi och enskilda samtal.

- Vår uppgift som kuratorer är att hjälpa klienterna att bearbeta sin egen problematik. I det ingår även viss ekonomisk utredning för att kunna ge råd om den personliga ekonomin så att den fungerar, när klienten får ett eget boende och förhoppningsvis eget arbete efter Kurövistelsen, säger Juhani och poängterar, att alla samtal inte behöver ligga på "proffsnivå".

Han menar, att samtalen ute i arbetsgrupperna och med servicepersonalen också ger mycket.
- Vad betyder inte ett vänligt bemötande från köket och servisen, tillägger han och menar, att rehabiliteringen inte skulle fungera utan receptet med arbetsgrupper, där personer med olika yrkeserfarenheter mixas.

Arbetsgrupper, ansvar och gemenskap, god mat, boende i enkelrum på en naturskön ö, omsluten av Mälaren och med rikt djurliv, kan det bli bättre?

Klienterna är nöjda med det mesta

När jag pratar med klienterna, kan jag räkna de som inte är nöjda på ena handens fingrar. Maten höjs till skyarna, liksom fritidsaktiviteter, möjligheter att låna böcker, spela minigolf och bingo, uppleva grillkvällar och få möjlighet till andlig utveckling genom deltagande i gudstjänster och samtal, allt får positiva omdömen.

Vad upplevs då som mindre bra? Egentligen inga stora saker. Det kan vara utbudet i kiosken eller att en alvedon kostar två kronor.

Ingen påtvingad andlighet

Att Kurön drivs av ett kristet samfund upplevs däremot inte som något problem av klienterna. Ingen känner av någon påtvingad andlighet.

- Däremot finns möjligheten att få diskutera existentiella frågor, vilket uppskattas, säger kurator Juhani Seppälä och tillägger, att många klienter har en tro på Gud och att största förändringen ser han hos dem som bejakar detta och anammar Kristus.

Dagen går fort och solen har börjat sjunka, när jag och en av klienterna, som ska på helgpermission, äntrar Hampus för återfärd till Stockholm. Kurön försvinner vid horisonten. Snart ska man där samlas i det lilla kapellet för "Stillhet inför helgen".

Christer Blomberg, verksamhetschef, har inte helt fel när han säger, att vistelsen i den här miljön nog är en terapi i sig själv.

Text och foto: Gunnar Nygren
gunnar.nygren@fralsningsarmen.se