Personligt välmående

Samarbetssamtal samt

Själavård ....är verktyg som kan lösa upp starka konflikter och eller frigöra människan från traumatiska låsningar.

Något som ofta utgör grunden till synes oförklarliga motsättningar och eller samarbetssvårigheter i arbetsgrupper av varierande slag..

Det personliga välmåendet...

är av yttersta vikt för individens förmåga till samspel med sin omgivning och förnöjsamhet med sig själv.

Därför ser vi själavården och rådgivning som viktiga resurser vid behov.