Om oss

KARMEL REHAB CENTER

Juhani Seppälä

Konsult

Mobil: 0703 957 261

Mail: juhani@karmelrehab.org


Juhani är examinerad handledare och ägare för Karmel Rehab Center.

Auktoriserad socionom med ett antal kompletterande och certifierande utbildningar inom psykosocialt arbete.

Erfarenhet finns från mångårigt arbete från socialtjänstens skiftande arbetsområden, samt från drygt 10 år inom beroendebehandlingen som kurator.

Juhani har även haft tjänsten som tillförordnad verksamhetschef på HVB-hem, under en tidsperiod.

Erfarenhet från industrin finns i egenskap av produktionsingenjör med personalansvar.

Studerat till Pastor samt genomgått själavårdsutbildning.

Våra tjänster

Karmel Rehab Center erbjuder tjänster som handledning av chefer och medarbetare samt teambuilding i grupper, samt enskild handledning vid behov.

Samarbetssamtal samt själavård är ytterligare resurser som Karmel Rehab Center kan erbjuda, där och om det efterfrågas och är motiverat .

Vi praktiserar handledning efter erfarenhetsbaserade och vetenskapligt beprövade metoder för att nå bästa resultat och månar om, att genomgående behålla ett helhetsperspektiv som förenar individ, grupp och organisationsnivå. Vi samarbetar vid behov med olika personer/kompetenser i våra uppdrag för att trygga den för vart uppdrag nödvändiga kompetensen.

Företaget har F-skatt sedel