Om oss

KARMEL REHAB CENTER

Juhani Seppälä

Mobil: 0703 957 261

Mail: juhani@karmelrehab.org


Juhani är examinerad handledare och ägare för Karmel Rehab Center.

Auktoriserad socionom med ett antal kompletterande och certifierande utbildningar inom psykosocialt arbete.

Arbetslivserfarenhet finns från mångårigt arbete inom socialtjänstens skiftande arbetsområden, samt från 15 år inom beroendebehandlingen som kurator.

Juhani har även haft tjänsten som tillförordnad verksamhetschef på HVB-hem, under en tidsperiod.

Erfarenhet från industrin finns i egenskap av produkt och personalansvar.

Pastor med utökad själavårdsutbildning.

Våra tjänster

Karmel Rehab Center erbjuder tjänster som handledning av chefer och arbetslag, teambuilding samt enskild handledning vid behov.

Samarbetssamtal, behandlande samtal samt själavård är ytterligare tjänster som Karmel Rehab Center erbjuder.

Vi praktiserar handledning och behandling samt själavård efter erfarenhetsbaserade och vetenskapligt beprövade metoder för att nå bästa resultat, och månar om att genomgående behålla ett helhetsperspektiv som förenar individ, grupp och organisationsnivå. Vi samarbetar vid behov med olika professioner i våra uppdrag för att trygga den för vart uppdrag nödvändiga kompetensen.

Företaget har F-skatt sedel