Karmel Rehab.org © 2008                    

   Auktoriserad Socionom

  Juhani Seppälä

  mail:juhani@karmelrehab.org

 

 

Karmel Rehab Center erbjuder... 

Missbruks behandling 

Äktenskaps rådgivning

Familje terapi, stöd och rådgivning 

På Kristen Grund

 

Människan en Guds skapelse, skapad till ett välsignat liv.

Skulle inte hon, vara värd att erbjudas hjälp, när hon har halkat av vägen under denna sin livsvandring.

Med andra ord på ett eller annat sätt gått vilse och hamnat utanför det vi kallar ett normalt liv.

 

 

Karmel Rehab Center har som mål, att erbjuda hjälp till människor, som befinner sig i eller möter svåra livssituationer.

Målet är att få till stånd en positiv förändring hos indiveden, obeeroende av hur det ser ut just nu.

 

 

Vi arbetar inom områden:

Äktenskaps rådgivning.

Familje stöd, Familje terapi:Målgrupper är Föräldrar par eller ensamma med barn.

 

Missbruksproblematik:Målgrupp

Individer som fastnat i alkohol och droger, men som har tröttnat på missbruket och söker ärligt en väg ut ur detta. Individer som har en genuin vilja till en förändring i sitt liv.

 

 

Karmel Rehab Center erbjuder individuell samtalsterapi/ behandnling, i svåra livssituationer, till vilka orsakerna kan variera.

 

Som grund för vårt arbete ligger Guds ord. Det eviga, det oföränderliga fundamentet.

Utifrån detta möter vi människan, denna tredimensionella varelse: Ande, själ och kropp.

Vi strävar efter att bemöta helheten hos individen, för att om möjligt kunna möta alla dennes behov.

 

Vi brukar tidsenliga terapiformer, med utångspunkt det existensiella, inbegripande det psykodynamiska och kognitiva tankarna. Detta kan ge oss ett holistiskt/helhets perspektiv, både på individen men även dennes situation.